Oor ons

PharosAanlyn is ’n versameling aanlyn algemene en vakwoordeboeke. Dit is ’n omvattende naslaanbron vir elkeen wat effektief in Afrikaans, Engels en ander tale wil kommunikeer. Hierdie versameling sluit ’n wye verskeidenheid tegniese woordeboeke in en word deurlopend aangevul wanneer nuwe titels verskyn.

Pharos het ’n span leksikograwe wat voortdurend nuwe produkte ontwikkel om vir die snelveranderende behoeftes van Suid-Afrikaanse woordeboekgebruikers te voorsien.

 

Wat ons aanbied

PharosAanlyn bied subskripsies vir enkelgebruikers, veelvuldige gebruikers, skole en tersiêre instellings. Enkelgebruikers het ’n keuse uit drie pakkette, naamlik algemene woordeboeke, vakwoordeboeke of ’n gekombineerde pakket bestaande uit algemene én vakwoordeboeke. Die pakket vir veelvuldige gebruikers en tersiêre instellings sluit sowel algemene as vakwoordeboeke in. Die skole-pakket bevat ’n versameling woordeboeke wat op die daaglikse taalbehoeftes van leerders fokus. Die Afrikaanse woordelys en spelreëls is nou beskikbaar as 'n byvoeging tot enige woordeboekpakket of as 'n subskripsie-opsie op sy eie.

Vir meer inligting oor ons produkte en ’n lys van ons woordeboeke, besoek asseblief ons produktebladsy. Intekenare kan ons subskripsiebladsy gebruik.

Kenmerke van PharosAanlyn-woordeboeke
1
Data is geïndekseer om die opsporing van woorde te vergemaklik
2
Soekwoorde is gemerk in die resultate vir maklike verwysing
3
Soekresultate word volgens gebruiksfrekwensie georden

Ons hulpbladsy

Ons hulpbladsy verskaf antwoorde op vrae wat dikwels gevra word. Dit sluit inligting in oor die volgende onderwerpe:

• Hoe om die woordeboeke op PharosAanlyn te gebruik
• Rekeninge
• Subskripsies

Enige vrae?

Voltooi hierdie vorm en ons sal jou kontak.
Jy kan ook ons Facebook-bladsy besoek.

KONTAK ONS