BEGIN
Gratis  toegang vir 2 weke
BEGIN
Reken Op
Ons Woord
Woord van die week

Standaardafrikaans

Standaardafrikaans is die variëteit van Afrikaans wat deur die Afrikaanssprekende taalgemeenskap as normatief vir taalgebruik in bepaalde situasies beskou word. Dit kom in die gesproke vorm voor in veral die klaskamer, die lesinglokaal, die kerk en die geregshof, in openbare toesprake, ensovoorts, en in die skriftelike vorm in veral handboeke, godsdienstige en wetenskaplike geskrifte, wette, nuusberigte, verslae, memoranda, ensovoorts.

- Pharos Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

 

Meer as ’n woordeboek

PharosAanlyn is ’n aanlyn woordeboekportaal met algemene en vakwoordeboeke. Dit is ’n omvattende naslaanbron vir enigiemand wat effektief in Afrikaans, Engels en ander tale wil kommunikeer. Leer meer.

TEKEN IN

Spreekwoord van die week

Skoon van jou taal af wees. - So verbaas wees dat jy
niks kan sê nie.

- Pharos Afrikaans vir Almal

 

 

Het jy geweet?

Erfgoed:

Die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans is ingewikkeld. Woorde wat tradisioneel as leenwoorde beskou is en wat Afrikaans uit ander tale sou ontleen het, is in werklikheid die oorspronklike bydraes van sprekers van tale soos Maleis-Portugees en Khoi-tale tot die vroeë ontwikkeling van Afrikaans. ’n Voorbeeld uit Maleis is baie: dit word nie beskou as ’n leenwoord nie, maar is eerder deel van erfgoed. Woorde soos baie wat uit ander tale as Nederlands in Afrikaans beland het, was van die begin af deel van die smeltpot waaruit Afrikaans sou voortkom. Sommige erfgoed was wel eers leenwoorde uit ander tale, maar het deel van die erfskat in Afrikaans geword (daar is ook nie ander "meer Afrikaanse" woorde vir hierdie items, voorwerpe of idees nie). Meestal is dié woorde verafrikaanste woorde wat volgens die gewone Afrikaanse spelreëls geskryf word. Erfgoed uit ander tale as Nederlands word later heeltemal deel van die Afrikaanse woordeskat, byvoorbeeld kitaar, piekniek of snoeker.

Pharos Afrikaansgids

Kry PharosAanlyn vandag
ENKELGEBRUIKER

Teken in op PharosAanlyn

PharosAanlyn Woordeboeke bied jou ’n keuse uit drie subskripsie-aanbiedings: Algemene woordeboeke, vakwoordeboeke of ’n gekombineerde pakket bestaande uit algemene én vakwoordeboeke.
LEER MEER
ONDERNEMING

Kry PharosAanlyn vir jou onderneming

Benodig jou werknemers maklike toegang tot woordeboeke? Teken in op ons veelvuldige-gebruikersubskripsie. Gee jou personeel toegang tot die volledige versameling woordeboeke en woordelyste op PharosAanlyn.
LEER MEER
OPVOEDING

Kry PharosAanlyn vir skole, universiteite en kolleges

Bied personeel en studente toegang tot al die woordeboeke en woordelyste op PharosAanlyn.
LEER MEER
Kenmerke van PharosAanlyn-woordeboeke
1
Data is geïndekseer om die opsporing van woorde te vergemaklik
2
Soekwoorde is gemerk in die resultate vir maklike verwysing
3
Soekresultate word volgens gebruiksfrekwensie georden
Meer as 30 woordeboektitels op PharosAanlyn
Afrikaans-Engels/English-Afrikaans Woordeboek (Pharos 2010)
Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne & Eksteen 2010)
Tweetalige Skoolwoordeboek – Afr./Eng. (Pharos 2016)
English Dictionary for South African Schools (Pharos 2015)
Tesourus van Afrikaans (De Stadler & De Stadler 2007)
Sinonieme en verwante woorde (Buro van die WAT 2006)
Groot Woordeboek Afrikaans en Nederlands (Pharos 2011)
Lys Klassieke Eiename – Afr./Eng. (Taalkommissie 1984)
South African Multilingual Dictionary (Pharos 2015)
English/Afrikaans/Zulu/Xhosa Aid (Uys 2002)
English/Afrikaans/Northern Sotho/Tswana Aid (Uys 2008)
Afrikaans-Japannese Woordeboek (Kotzé 2015)
Verklarende Biologiewoordeboek (Webb, De Villiers & Du Toit 1983)
Plantkundewoordeboek (SA Akademie 1972)
Brug-woordelys – Eng./Afr. explanatory (Dorfling 2003)
Bouwoordeboek – Eng./Afr. (SA Akademie 1960)
Nuwe sakewoordeboek – Afr./Eng. (Geldenhuys & Viljoen-Smook 2009)
Ekonomiese en bedryfswoordeboek – Afr./Eng. (Steenkamp & Reynders 2004)
Filatelieterme – Afr./Eng. (Filatelistevereniging & SA Akademie 1977)
Geologiese en verwante terme – Afr./Eng. (SA Akademie 1953)
Woordeboek vir die Gesondheidswetenskappe – Afr./Eng. (Lochner & Brink 2011)
Wiskundewoordeboek – Eng./Afr. (SA Akademie 1987)
SA Musiekwoordeboek – Eng./Afr. (SA Akademie 2000)
Oseanologiewoordeboek – Eng./Afr. (Lutjeharms 2004)
Polisiewoordeboek – Afr./Eng. (Du Toit 1994)
Eiendomsekonomiese terme – Afr./Eng. (Rode 2005)
Teater-, TV-, radio- en rolprentwoordeboek – Eng./Afr. (SA Akademie 1999)
Woordeboek van Regs- en Handelsterme – Eng./Afr. explanatory (Smuts & Smuts 1992)
Encyclopaedic Dictionary of short-term insurance – Eng./Afr. (Lindstrom 2012)
Tegniese Woordeboek – Eng./Afr. (Terblanche 2003)
Water- en Rioolwerketerme – Eng./Afr. (SA Akademie 1967)
Teken in op ons nuusbrief
Fisiese adres

12de vloer
Media24-sentrum
Heerengrachtstraat 40
Kaapstad
8001

Tel: +27 (0) 21 406 3033 | 2707
E-pos: pharos@pharos.co.za
Verkope: sales@pharosonline.co.za