Verbruikersbepalings

 1. Die webwerf www.pharosaanlyn.co.za (“die webwerf”) stel gebruikers in staat om in te teken op ’n subskripsie-gebaseerde aanbod van woordeboeke en ander leksikografiese bronne, wat deur Pharos, ’n druknaam van NB-Uitgewers, uitgegee is. Die webwerf word besit en bedryf deur NB-Uitgewers, ’n afdeling van Media24 Boeke (Edms.) Bpk., registrasienommer 1953/000037/07, ’n maatskappy wat in die Republiek van Suid-Afrika geïnkorporeer is (hierna genoem “NB”).
 2. Alle besoekers aan die webwerf (“gebruiker/s” of “jy”), insluitend diegene wat op PharosAanlyn inteken, is onderworpe aan hierdie bepalings en voorwaardes. Deur in te teken, te registreer of enigsins gebruik te maak van die webwerf, erken jy dat jy hierdie bepalings en voorwaardes gelees het en dit aanvaar.
 3. PharosAanlyn bied die gebruiker ’n keuse van subskripsie-aanbiedings. Jy mag te eniger tyd jou bestaande subskripsie opgradeer. Let asseblief daarop dat jy die totale aansluitingsfooi vir jou nuwe subskripsie moet betaal. Geen afslag sal op grond van jou huidige subskripsie toegestaan word nie, omdat die huidige subskripsie steeds aktief bly. Die opgradering sal dus as ’n nuwe subskripsie hanteer word.
 4. Enige en alle kopiereg met betrekking tot die webwerf, insluitend hierdie bepalings en voorwaardes, berus by NB (en vennote). Alle regte wat nie uitdruklik toegestaan word nie, word voorbehou. Jy mag die inhoud op hierdie webwerf slegs vir private en nie-kommersiële doeleindes aflaai, besigtig en druk. Alle inhoud, handelsmerke en data op hierdie webwerf, insluitend, maar nie daartoe beperk nie, sagteware, databasisse, teks, grafika, ikone, skakels, private inligting, ontwerpe en ooreenkomste is die eiendom van of gelisensieer aan NB. As sodanig word dit deur plaaslike en internasionale wetgewing en ooreenkomste beskerm.
 5. Jy gee toestemming dat NB alle redelike stappe sal doen om die integriteit en sekuriteit van die webwerf en in die administratiewe kantoor te verseker. Alle kredietkaarttransaksies op die webwerf word met SSL- (Secure Socket Layer) enkodering beveilig en deur verskeie enkoderingsprosesse versterk om die doeltreffendste beskerming moontlik vir sensitiewe inligting te bied.
 6. As Gebruiker stem jy in en waarborg dat die gebruikersnaam en wagwoord wat jy gebruik om aan te meld slegs vir jou persoonlike gebruik is en dat dit nie aan ’n derde party bekend gemaak sal word nie.
 7. Wanneer jy met jou kredietkaart betaal, stem jy in dat jou rekeningbesonderhede deur Peach Payment geberg mag word. As jy nie as ‘n herhalende klant geregistreer wil word nie, maak eerder gebruik van die OEO-opsie.
 8. Enige persoon, besigheid of entiteit word uitdruklik verbied om ongemagtigde toegang te verkry of te poog om ongemagtigde toegang te verkry tot enige blad op hierdie webwerf, of om enige ongemagtigde, beskadigende of kwaadwillige kode op hierdie webwerf aan te bring of om te poog om dit aan te bring. Enige persoon wat enige ongemagtigde, beskadigende of kwaadwillige kode op hierdie webwerf aanbring of probeer aanbring of poog om ongemagtigde toegang tot enige blad op hierdie webwef te verkry, sal aanspreeklik gehou word en indien NB enige skade of verlies ly, sal siviele skadevergoeding geëis word.
 9. Onderworpe aan die voorwaardes van Artikels 43(5) en 43(6) van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, sal NB geen verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of aanspreeklikheid van enige aard wat voortspruit uit die gebruik van die dienste of inhoud van die webwerf nie. Daarby verleen NB geen waarborg, geïmpliseer of andersins, dat die inhoud of tegnologie wat op hierdie webwerf beskikbaar is, vry is van foute of weglatings nie. Daar is ook geen waarborg hoegenaamd dat die diens 100% ononderbroke en foutloos sal wees nie. Ons moedig jou aan om enige moontlike wanfunksies en foute per e-pos by [email protected] aan te meld.
 10. Hierdie bepalings en voorwaardes tree in werking op die datum waarop dit die eerste keer op die webwerf gepubliseer word en duur onbepaald voort. Dit mag van tyd tot tyd deur NB gewysig word vir so lank as wat die webwerf bestaan en bedryf word. Dit sal jou eie verantwoordelikheid wees om die webwerf te besoek om te kyk of die bepalings en voorwaardes gewysig is en om te verseker dat jy tevrede is met die wysigings. Indien jy ontevrede is met enige wysigings moet jy nie die webwerf op enige wyse gebruik nie. NB is daarop geregtig om hierdie bepalings en voorwaardes te beëindig of die webwerf te eniger tyd te sluit.
 11. Indien jy versuim om jou verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes na te kom, insluitend enige insidente rakende betaaling van subskripsiefooie, en jy versuim om sodanige nie-nakoming reg te stel nadat NB jou in kennis gestel het om dit te doen, sal jou toegang tot die diens opgeskort word. Ons het die reg om jou rekening te sluit en jou toegang tot die webwerf te weier, afhangende van die erns van jou optrede. Sodanige stappe aan die kant van NB sal geen negatiewe uitwerking hê op enige skadevergoeding wat NB mag eis nie.
 12. Hierdie webwerf word aangebied, beheer en bedryf vanuit die Republiek van Suid-Afrika. Dit is derhalwe onderhewig aan die Suid-Afrikaanse reg. Jy en NB is onderworpe aan die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe. Ieder en elke afdeling van hierdie bepalings en voorwaardes moet beskou word as afsonderlik en skeibaar van die res van die bepalings en voorwaardes. Indien daar deur enige hof of bevoegde gesag bevind word dat enige van die bepalings ongeldig of onafdwingbaar is, sal die oorblywende bepalings en voorwaardes van krag bly, ondanks die ongeldigheid of onafdwingbaarheid van ’n individuele bepaling.